blank-profile-picture-973460_640

Tuula Pölönen
LTO, leikkikoulun vastaava
040 680 3806
tuula.polonen(at)linnala.fi

 

blank-profile-picture-973460_640

Kirsi Kohonen
lastentarhanopettaja
  040 680 3802
kirsi.kohonen(at)linnala.fi

  blank-profile-picture-973460_640

Mari Koivu
lastentarhanopettaja
044 3511 825
mari.koivu(at)linnala.fi

 

Kristiina Sairanen
lastenohjaaja
0440 511 803

 

Nicola Harris
englantilainen montessoripedagogi

Linnalan Leikkikoulu
Sotilaspojankatu 7
57100 Savonlinna
3.krs

 

 

Voit lähettää meille palautetta!

Leikkikoulun palvelut

Leikkikoulu on koko- ja osapäivähoitoa tarjoava pieni ja kodikas päivähoitopaikka 1-6 -vuotiaille lapsille. Leikkikoulussa on mahdollisuus tutustua englanninkielen alkeisiin leikkien, laulujen ja lorujen muodossa. Kerran viikossa isommat lapset saavat ohjatun oppituokion englanninkielisen opettajan johdolla. Vuositeemana on Suomi 100 vuotta. Aihetta käsitellään mm. musiikin, tarinoiden ja kuvataiteen keinoin lapsen ikäkaudelle sopivalla tavalla.

Lisäksi seuraamme ympäröivää luontoa ja vaihtuvia vuodenaikoja ja havainnoimme tapahtuvia muutoksia monin eri tavoin.
Yhteistyö Linnalan opiston kuvataidekoulun ja musiikinopetuksen kanssa sisältää mm. päivähoitolasten osallistumista vanhempien valitsemille musiikki- ja kuvataidetunneille hoitopäivän aikana.

Hoitoajat

Kokopäivälapset ma-pe klo 7 - 16.30 (17)
Osa-aikaiset lapset ma-pe klo n. 8-12

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!Play, Explore, Create and Learn

Kielirikasteisen varhaiskasvatuksen kehittämishanke Linnalan leikkikoulussa 1.9.2017-31.12.2018.

Hankkeen tavoitteena on kehittää leikkikoulun tarjoamaa kielirikasteista varhaiskasvatusta monipuolistamalla kielikasvatuksessa käytettäviä menetelmiä, välineitä sekä oppimisympäristöjä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Englannin kieltä opitaan yhdessä toiminnallisten, luovuutta ja osallisuutta edistävien toimintatapojen kautta. Leikki, laulut, pienryhmätoiminta sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö korostuvat englannin kieleen tutustuttaessa. Kieleen tutustutaan lapsille luonnollisissa ympäristöissä verbaalisen, visuaalisen, auditiivisen sekä kehollisen ilmaisun kautta.

Kielet ovat jatkuvasti läsnä kaikkialla, tehdään monikielisyys näkyväksi! Rohkaistaan lasta käyttämään kieltä monipuolisesti. Annetaan aikaa ja mahdollisuuksia monipuolisiin kielenkäytön tilanteisiin. Vahvistetaan kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin sekä opetellaan vuorovaikutustaitoja. Sillä kielitaidolla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli heidän tulevaisuudessaan!

http://kirihanke.blogspot.fi/


Löydät meidät myös täältä!

 Suljettu ryhmä, liittyminen pyydettävä.

 Julkinen sivu.