Projektit ja hankkeet

 

”Lähiötalo Haka”, kohtaamispaikka, ASLO-hanke

Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n hallinnoima ”Asukasloikka Savonlinna” rahoittaa Haka-alueelle keskittyvän ”Lähiötalo Haka” asukastoiminnan hankkeen ajalla 1.11.2016-15.5.2017. Hankkeen ajatuksena on luoda alueelle oma lähiöyhteisö sekä yhteistoimintaa alueen asukkaiden kesken hankeohjaajan opastuksella ja tuella. Hankeohjaaja auttaa myös vaikeassa elämäntilanteessa olevia asukkaita löytämään sopivan ammattilaisen, joka voi auttaa asukasta löytämään ratkaisun tai apua ongelmaansa. Hankkeen aikana toimii myös kohtaamispaikka klo 9.00-13.00 osoitteessa Kangasvuokontie 13. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta.

Hankkeen päätyttyä on tavoitteena, että asukasyhteisön ydinryhmä pitää huolen alueen asukastoiminnan jatkumisesta alueella.

 

 

Nuorisotakuu, RAY:n hanke

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ”Paikka auki Itä-Suomessa”, nuoret työelämään – hanke käynnistyi 14.4.2014 Setlementtinuorten Itä-Suomen piiri ry:n hankkeena. Piirin toiminnan päätyttyä 31.12.2015 hanke siirtyi Linnalan Nuoret ry:n toiminnaksi. Hanke jatkuu vielä vuonna 2017.

Rahoitus saatiin yhden nuoren palkkaamiseen oppisopimuksella opiskelemaan Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Nuori on valmistunut ja saanut itselleen ammattitutkinnon. Hän jatkaa rahoituksen turvin edelleen työtään saaden lisäkokemusta nuorisotyöstä ja järjestötoiminnasta.

 

”Hae mut mukaan”, OKM:n rahoittama hanke

OKM on myöntänyt Suomen Setlementtiliitto ry:lle erityisavustuksen turvapaikan-hakijanuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen Viittakivi Oy:n hallinnoimissa turvapaikanhakukeskuksissa Lehtiniemessä ja Varpalassa. Tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä vapaa-ajantoimintaa.

Linnalan Nuoret järjestää eri-ikäisille lapsille ja nuorille useita kerho-/ryhmätoimintoja, joilla saatetaan turvapaikanhakijat mieleisen harrastustoiminnan pariin.

 

Romanitietoutta kouluille -hanke

Itä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI, 2014-2015, jatko 2015-2016) rahoittama hanke, jonka tehtävänä oli viedä päiväkoteihin, ala-asteille sekä muille asiasta kiinnostuneille tietoa romanikulttuurista. Hanketta toteutettiin pääasiassa Savonlinnan ja Kuopion seudulla. Hanke päättyi 31.5.2016.

Lisätietoja päättyneestä hankkeesta voi tiedustella Linnalan nuorisotoimistosta, p. 044 0200 240.