Setlementtinuorten Itä-Suomen piiri ry

29.11.1974-31.12.2015

 

Taustatietoa

Setlementtinuorten Itä-Suomen piiri ry oli savonlinnalainen, vuonna 1974 perustettu Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsenyhdistys toiminta-alueenaan Itä-Suomi. Yhdistyksemme ehti täyttää 41 vuotta ennen toiminnan lopettamista.

Suomen Setlementtiliitto ry:llä oli jäsenenä eri puolilla Suomea yhteensä seitsemän nuorisopiiriyhdistystä. Piiriyhdistyksillä oli puolestaan omia paikallisia jäsenyhdistyksiä alueillaan. Piiri- ja paikallisyhdistykset järjestivät lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa erilaisissa kerhoissa, tapahtumissa, retkillä, leireillä ja nuorisotiloilla. Lisäksi nuorisoyhdistyksillä oli mm. monipuolista projektitoimintaa. Kaikki toiminta oli poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta päihteetöntä nuorisokasvatustyötä.

Osa piiriyhdistyksistä sekä paikallisyhdistyksistä jatkaa toimintaansa edelleen.

 

Linnalan Nuoret ry oli yksi Itä-Suomen piirin jäsenyhdistyksistä.

Linnalan Nuorten toiminta jatkuu näistä muutoksista huolimatta ennallaan ja koko ajan kehittyen paikallisten tarpeiden mukaisesti.

 

Piiriyhdistyksen toiminnan päättyminen 31.12.2015

Syy Setlementtinuorten Itä-Suomen piiri ry:n toiminnan loppumiseen on se, että Suomen Setlementtiliitto ry on tehnyt setlementtinuorisotyön organisaatiomuutoksen ja liitto kohdistaa 1.1.2016 lähtien piirien valtionavun toisin. Näin ollen piirien valtionapua ei jaeta piireille enää 1.1.2016 lähtien.

Koska toimintamme perustana on ollut kyseinen valtionapu, jouduimme lopettamaan yhdistyksemme toiminnan resurssien puutteen vuoksi.

 

Yhteistyökumppanit

Piirimme kiittää kaikkia toiminnassamme mukana olleita, niin vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita, avustusten myöntäjiä kuin kaikkia toimintoihimme tavalla tai toisella osallistuneita sekä mukana eläneitä ihmisiä.

Toivotaan, että tämä muutos tuo taas jotain uutta hyvää setlementtinuorisotyön kentälle ja avaa uusia ovia meille kaikille ”vauvasta vaariin”.