blank-profile-picture-973460_640

Pirjo Jäntti
omaishoitotuki, vapaaehtoistyö, ystäväntupa toiminta

seniorityön vastaava
 0440 511 826
 pirjo.jantti(at)linnala.fi

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, tervetuloa mukaan toimintaan. Ystäväntuvissa, ystäväpalvelussa ja seniorityössä esim. tiistaipiirissä tarvitaan jatkuvasti uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoiminnan kursseja järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kursseista ilmoitetaan erikseen mm. Itä-Savossa Linnalan palstalla.

Vapaaehtoisten ohjaaminen, jaksamisen tukeminen ja toimintatapojen ideointi kordinoidaan yhteistyössä Linnalan omaishoitotuen työntekijän kanssa.


Menneet koulutukset

Turvallisuuskoulutus seniori-ikäisille vapaaehtoisillesyyskaudella 2016, kokoontumiset seniorikeskuksessa. Maksuton kurssi. Kouluttajana YTM Petteri Suominen. Kurssille on ollut ennakkoilmoittautuminen. Yhteistyössä Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projekti ja Linnalan omaishoito- ja vapaaehtoistyö. Koulutuksen sisältö: Itsensä suojaaminen, Paloturvallisuus, alkusammutus Etelä-Savon pelastuslaitos, Tietoturvallisuus, Arjen turvallisuus, Yleiset ensiavun ohjeet ja Mielen hyvinvointi.


Yhteistyössä