Voimisen/osaamisen ilmaiseminen: can/be able to

Yhdistä

Siirrä oikealla olevat lauseet/sanat samaa merkitsevien vasemmanpuoleisten viereen. Tehtävää on vaikeutettu jättämällä oikeanpuoleiset välimerkit pois.