Omakuva2

Pauliina Sairanen

Linnalan Kuvataidekoulun vastaava pääopettaja

044 351 1815

pauliina.sairanen(at)linnala.fi

Linnalan Kuvataidekoulun historia

 

Linnalan Kuvataidekoulu toimii osana Linnalan Setlementti ry:n ylläpitämää Linnalan opistoa. Kuvataidekoulu antaa lakisääteistä kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. 4-18-vuotialle järjestetään opetusta sekä kuvataiteessa että käsityössä, aikuisille kuvataiteessa. Opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Savonlinnan kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt Linnalan Kuvataidekoulun opetussuunnitelman 31.5.2006.
Kuvataidekoulun perustamista Savonlinnaan valmisteltiin työryhmässä talven 1997-1998 aikana. Työryhmän toimesta Savonlinnan Kuvataidekoulun Tuki ry perustettiin syksyllä 1998 ja Linnalan Kuvataidekoulu aloitti toimintansa vuoden 1999 alussa. Kuvataidekoulun perustaminen osaksi Linnalan opiston toimintaa oli luontevaa jatkoa opistossa jo vuodesta 1996 toimineille kuvataiteen taiteen perusopetusryhmille. Kuvataidekoulussa opetusta järjestettiin ensin vain lapsille ja nuorille, mutta syksystä 2002 lähtien opetusta on järjestetty myös aikuisille. Kuvataidekoulun opetussuunnitelmaa uudistettaessa vuonna 2006, opiston kursseina toimineet käsityön taiteen perusopetusryhmät siirrettiin kuvataidekoulun alaisuuteen. Siitä lähtien alle 7-vuotiaille tarkoitetut varhaisiän opintoryhmät ovat toteuttaneet kuvataiteen ja käsityön yhteisiä opintoja. Perusopintoihin kuvataiteen ja käsityön yhdistelmäryhmät (KuvisKässä-ryhmät) sisällytettiin syksyllä 2007.

 

Savonlinnan Kuvataidekoulun Tuki ry

 

Savonlinnan Kuvataidekoulun tukiyhdistys on ollut taustalla mukana koulun arjessa ja pystynyt omalla toiminnallaan tarjoamaan lisäresursseja kuvataidekoulun toimintaan. Olemme mm. tukeneet lasten ja nuorten kesäleirejä, hankkineet opetusvälineitä ja kirjallisuutta sekä hakeneet apurahoja eri projekteihin. Ilman tukijoita ja jäseniämme emme olisi noihin tukitoimiin pystyneet.

Haluamme jatkossakin tukea Savonlinnan alueen lapsia, nuoria ja aikuisia hyvässä harrastuksessa, joka vahvistaa omaa ajattelua ja luovaa ongelmienratkaisukykyä. Taideharrastus tukee lapsen tasapainoista kehittymistä, vahvistaa itsetuntoa ja kehittää visuaalista ilmaisukykyä. Lisäksi hyvä harrastus ja yhteisö ehkäisevät lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Savonlinnan Kuvataidekoulun Tuki ry toivoo joukkoonsa jatkuvasti uusia aktiivi- ja kannatusjäseniä voidakseen jatkossakin toimia Linnalan Kuvataidekoulun tukena. Jos olet kiinnostunut tulemaan toimintaan mukaan ota yhteyttä:

Puheenjohtaja Tarja Tiihoseen, talla.tiihonen(at)gmail.com

Sihteeri Pauliina Sairaseen, pauliina.sairanen(at)gmail.com