Omakuva2

Pauliina Sairanen

Linnalan Kuvataidekoulun vastaava pääopettaja

044 351 1815

pauliina.sairanen(at)linnala.fi

Linnalan Kuvataidekoulun päättötyöt

Syventävien opintojen opintokokonaisuudessa 10 (eli työpajaopintojen neljäntenä lukuvuonna), oppilas voi tehdä vapaaehtoisen päättötyön, joka sisältää

  • Itsenäisesti suunnitellun ja toteutetun TEOKSEN tai TEOSSARJAN
  • PORTFOLION työskentelystä ja siihen liittyvän itsearvioinnin

Päättötyö voi olla teos, teossarja, tuote tai muu visuaalinen esitys. Päättötyön aiheen oppilas valitsee itse oman mielenkiinnon mukaan.

Aikuisopiskelijat tekevät perusopintojensa neljäntenä lukuvuonna opintojaan kokoavan Portfolion, joka sisältää selvityksen omasta taiteellisesta työskentelystä (kirjallinen osuus), sekä teoksia (visuaalinen osuus).

Huomio! Päättötodistuksen saa kun oppilaalla on suoritettuna perusopinnot 360 h (lapset)/400 h (aikuiset) ja syventävät opinnot 400 h sekä päättötyö suoritettu hyväksytysti.