Tuula Pölönen

varhaiskasvatuksen opettaja, leikkikoulun johtaja

040 680 3806

tuula.polonen(at)linnala.fi

 

Kirsi Kohonen

varhaiskasvatuksen opettaja

  040 680 3802

kirsi.kohonen(at)linnala.fi

 

Mari Koivu

varhaiskasvatuksen opettaja

044 3511 825

mari.koivu(at)linnala.fi

 

Kristiina Sairanen

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

0440 511 803

 

Linnalan Leikkikoulu
Sotilaspojankatu 7
57100 Savonlinna
3.krs

 

 

Voit lähettää meille palautetta!

Leikkikoulun palvelut

Leikkikoulu on koko- ja osapäivähoitoa tarjoava pieni ja kodikas päivähoitopaikka 1-5 -vuotiaille lapsille. Leikkikoulussa on mahdollisuus tutustua englanninkielen alkeisiin leikkien, laulujen ja lorujen muodossa. Kerran viikossa 3-5 -vuotiaat lapset saavat ohjatun oppituokion englanninkielisen opettajan johdolla. Seuraamme ympäröivää luontoa ja vaihtuvia vuodenaikoja ja havainnoimme tapahtuvia muutoksia monin eri tavoin. Yhteistyö Linnalan opiston musiikinopetuksen kanssa sisältää mm. päivähoitolasten osallistumista vanhempien valitsemille musiikkitunneille hoitopäivän aikana.

"Varhaiskasvatuksessa keskeistä on lapsen tarpeisiin vastaaminen, lapsen kiinnostuksen kohteiden huomioiminen ja välittävä huolenpito, sekä leikin ja oppimisen mahdollistaminen" (Suomen Vanhempainliitto ja OPH)

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

 


Play, Explore, Create and Learn

Kielirikasteisen varhaiskasvatuksen kehittämishanke Linnalan leikkikoulussa 1.9.2017-31.12.2018.

Hankkeen tavoitteena on kehittää leikkikoulun tarjoamaa kielirikasteista varhaiskasvatusta monipuolistamalla kielikasvatuksessa käytettäviä menetelmiä, välineitä sekä oppimisympäristöjä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Englannin kieltä opitaan yhdessä toiminnallisten, luovuutta ja osallisuutta edistävien toimintatapojen kautta. Leikki, laulut, pienryhmätoiminta sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö korostuvat englannin kieleen tutustuttaessa. Kieleen tutustutaan lapsille luonnollisissa ympäristöissä verbaalisen, visuaalisen, auditiivisen sekä kehollisen ilmaisun kautta.

Kielet ovat jatkuvasti läsnä kaikkialla, tehdään monikielisyys näkyväksi! Rohkaistaan lasta käyttämään kieltä monipuolisesti. Annetaan aikaa ja mahdollisuuksia monipuolisiin kielenkäytön tilanteisiin. Vahvistetaan kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin sekä opetellaan vuorovaikutustaitoja. Kielitaidolla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli heidän tulevaisuudessaan!

http://kirihanke.blogspot.fi/


Löydät meidät myös täältä!

 Suljettu ryhmä, liittyminen pyydettävä.

 Julkinen sivu.