Setlementti Linnalan Nuoret ry

Nuorisotoimisto

 Kämmekänkatu 2
57220 Savonlinna

044 0200 240

044 237 2357

rikhard.blomerus@linnalannuoret.fi

Toimisto avoinna ma-pe kello 09-14

 

Rikhard Blomerus

Toiminnanjohtaja

044 237 2357

rikhard.blomerus@linnalannuoret.fi

Janna Uskali

Oppisopimusopiskelija

janna.uskali@linnalannuoret.fi

Juuso Jalkanen

Nuorisotoimisto

044 7351 232

juuso.jalkanen@linnalannuoret.fi

 Terno Bollström

Lähiötalo Haka - Kohtaamispaikka

 terno.bollstrom@gmail.com

Linnalan nuoret nyt uudessa nettiosoitteessa: www.linnalannuoret.fi

 

Linnalan Nuoret ry

 

Linnalan Nuoret ry on savonlinnalainen setlementtinuorisoyhdistys. Savonlinnan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tuotamme nuorisopalveluja Haka-alueen nuorisotilalla sekä järjestämme lapsille ja nuorille kerho, harraste- ja ryhmätoimintaa eri puolilla kaupunkia. Pääpainopisteemme on ennaltaehkäisevä varhais- ja nuorisotyö. Lisäksi järjestämme retkiä, leirejä ja tapahtumia.

Toimintamme on monikulttuurista, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä. Näin voimme vastata lasten ja nuorten erityistarpeisiin ja olemme mukana tukemassa perheitä, lasten ja nuorten kasvatuksessa.

Aktiivinen moniammatillinen yhteistyö kaupungin eri toimijoiden sekä valtakunnallisen setlementtiliikkeen kanssa tukee yhdistyksemme toimintaa.

 

Mikä ihmeen Setlementti? 

Setlementtityön missio, visio ja arvot

Missio

Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara!

Setlementtityön peruskivi on tahto turvata eri taustoista tulevien, erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten oikeus hyvään elämään heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Parhaiten se onnistuu kannustamalla jokaista yksilöä ja yhteisöä löytämään omat voimavaransa.

Visio

Haastamme kaikki suomalaiset työhön paremman yhteiskunnan puolesta!

Herätämme kansalaiset ja päättäjät paikallisesti ja valtakunnallisesti keskusteluun ja toimintaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi.

Toimimme tiennäyttäjänä kehittämällä aktiivisesti uusia tapoja, teemoja ja ohjelmia edistämään yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Arvot

  • Rohkeus ja luottamus
  • Paikallisuus ja yhteisöllisyys
  • Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Tule mukaan toimintoihin tai liity jäseneksi

Jos olet kiinnostunut Savonlinnassa tehtävästä lapsi- ja nuorisotyöstä, haastankin sinut mukaan toimintoihimme. Kasvavat toimintomme tarvitsevat jatkuvasti lisää vapaaehtoisia, voit myös liittyä yhdistyksemme jäseneksi.

Linnalan Nuoret ry

Toiminnanjohtaja

Rikhard Blomerus

Löydät meidät somesta #linnalannuoret #setlementti

 

 

 

 

Verkkolaskutusosoitteemme

Käyttäkää seuraavia tietoja verkkolaskujen lähettämiseen:

Nimi, yksikkö Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) Välittäjä Välittäjän tunnus
Linnalan Nuoret ry 003702234046 Osuuspankki OKOYFIHH

 

Jos yrityksellänne ei ole valmiutta lähettää laskuja sähköisesti, pyydämme teitä käyttämään keskitettyä laskutusosoitettamme:
Linnalan Nuoret ry
003702234046
PL 14
57101 Savonlinna

OVT-tunnus on pakollinen tieto laskun tunnistamista varten ja se tulee aina mainita laskun osoitekentässä vastaanottajan nimen alapuolella.