Marketta Parkkinen

kohtaamispaikan vastaava

 0440 511 823

 marketta.parkkinen(at)linnala.fi

Yhteistyössä

Monikulttuurinen työ

Linnalan monikulttuurista työtä ohjaavat setlementtitoiminnan arvot:

  • yksilön oikeuksien kunnioittaminen,
  • erilaisuuden hyväksyminen ja ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumaton tasa-arvoisuus
  • luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan
  • paikallisuus
  • usko henkilökohtaisen ystävyyden ja yhteyden mahdollisuuteen yli kaikkien rajojen
  • sitoutuminen heikommassa tilanteessa olevan ihmisen tilanteen parantamiseen

Monikulttuurityön toimipiste on Kansainvälinen kohtaamispaikka, joka sijaitsee maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste NAVIGAATTORISSA (Olavinkatu 40 A). Saman katon alla toimivat myös Savonlinnan kaupungin maahanmuuttajapalvelut.

Kansainvälisen kohtaamispaikan toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Lisäksi Savonlinnan kaupunki on myöntänyt toiminnalle vuosittain avustuksen.

Kansainvälisen kohtaamispaikan toiminnan tavoitteena on tukea Savonlinnan seudulla asuvien maahanmuuttajien kotoutumista paikkakunnalle, lisätä heidän hyvinvointiaan, edistää yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön keskinäistä kanssakäymistä.