Musiikin pääopettajan toimi avoinna

Savonlinnassa, kesät talvet vireässä musiikkikaupungissa,
on avoinna LINNALAN OPISTON MUSIIKIN PÄÄOPETTAJAN TOIMI 1.8.2020 alkaen.
Musiikin pääopettajan tehtäviin kuuluvat kansalaisopiston musiikin yksilö- ja ryhmäopetuksen kokonaisuuden kehittäminen, suunnittelu ja sen toteutuksesta vastaaminen (musiikin opetusta opistossa n. 3500 tuntia/vuosi) sekä alaan liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitaminen. Opistossa annetaan myös musiikin taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Edellytämme hakijalta kokemusta opetustyöstä, oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja.

Pääopettajan opetusvelvollisuus muodostuu mm. pianon ja laulun yksilö- ja ryhmäopetuksesta. Opetusta voi olla opiston eri opetuspisteissä. Pätevyysvaatimuksena toimeen on ylempi tai alempi soveltuva korkeakoulututkinto.
Tiedustelut musiikin pääopettaja Maija Keskinen p. 044-3511 821 (torstaisin klo 9-11) ja rehtori Tapio Keskinen p. 0440-511822 (torstaisin klo 14-16). Toimen koeaika on 4 kk. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikostaustaote.
Palkkaus ja työehdot: Yksityisen opetusalan TES:n mukaan (yksityiset kansalaisopistot).
Hakemukset liitteineen on toimitettava 14.2.2020 mennessä osoitteella:
Linnalan opisto, Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna tai sähköpostilla tapio.keskinen@linnala.fi.

Linnalan Setlementti ry:n hallitus