Omakuva2

Pauliina Sairanen

Linnalan Kuvataidekoulun vastaava pääopettaja

044 351 1815

pauliina.sairanen(at)linnala.fi

Opintojen rakenne

Lapset ja nuoret (4-17 –vuotiaat)

Linnalan Kuvataidekoulu antaa tasolta toiselle etenevää kuvataiteen ja käsityön taiteenperusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat perus- ja työpajaopinnoista. Linnalan kuvataidekoulussa yleisen oppimäärän laajuus on lasten ja nuorten opinnoissa 760 tuntia ja aikuisten opinnoissa 800 tuntia.

Yleiseen oppimäärään ei lueta mukaan varhaisiän opintoja (Piipero –ryhmät). Varhaisiän opinnot ovat valmentavia opintoja, jotka luovat pohjaa myöhemmille opinnoille.

Linnalan Kuvataidekoulussa opiskelija voi valita kuvataiteen (Kuvis –ryhmät), tai kuvataide-käsityön (KuvisKässä –ryhmät) suuntautumisvaihtoehdot. Kuvataiteen suuntaumisvaihtoehdossa opiskelu on painottunut taiteen keskeisiin tekniikoihin, kuvataide-käsityön –ryhmissä on puolet opiskelusta painottunut erilaisiin kädentaitotekniikoihin. Käsityön opetuksen tunneista osa järjestetään yhteistyössä Savonlinnan Taito Shop – käsityökeskuksen kanssa.

Perusopintojen jälkeen opiskelija valitsee työpajaopinnot, joissa keskitytään oman ilmaisun kehittämiseen esimerkiksi piirustuksen ja maalauksen -, tai sarjakuvatyöpajassa. Neljäntenä työpajaopiskeluvuonna opiskelija voi halutessaan tehdä opinnoissaan päättötyön, joka on osoitus karttuneista taidoista. Päättötyö ei tarkoita sitä, että opinnot Kuvataidekoulussa tulisi lopettaa.

Aikuiset (yli 18 –vuotiaat)

Aikuisopiskelijat suorittavat Linnalan Kuvataidekoulussa Aikuisten Kuvataiteen perusteet 1-4 (400 tuntia), joissa opiskellaan kuvataiteen tekniikoita laajasti. Neljäntenä opiskeluvuotena kootaan omia opintoja esittelevä ja kokoava portfolio. Perusopintojen jälkeen osaamistaan voi syventää Linnalan Kuvataidekoulun Aikuisten syventävissä työpajoissa, joiden laajuus on 100 tuntia lukuvuodessa.

Opintojen rakenne