Omvänd ordföljd

Skriv i luckorna.

Skriv om satserna och börja dina nya satser med ord på STORA bokstäver. Använd INTE punkt! Klicka sen på "kontrollera". Om du behöver hjälp, klicka på "tips" för att få se nästa bokstav.

1. De har TYVÄRR inte kommit. .
2. Jag såg HENNE häromdagen. .
3. Jag kommer FÖRMODLIGEN inte att fortsätta som sekreterare.
.
4. Föreningsverksamheten harr alltid betytt mycket FÖR MIG.
.
5. De gav HENNE en blomsterbukett som avskedsgåva.
.
6. Jag kommer att flytta till Åbo NÄSTA ÅR.
.
7. Jag har bott I NYSLOTT i femton år.
.
8. Jag har aldrig litat PÅ HONOM.
.
9. Aira, 70 år, är ÄLDST AV MINA STUDERANDEN.
.
10. Du får inte gå ut UTAN LOV.
.